Medycyna po zdrowie

O tym, jak ważne jest prowadzenie profilaktyki chorób wie każdy lekarz. Często odpowiednia znajomość zasad zdrowego stylu życia oraz wczesnego rozpoznawania chorób jest tym, co prowadzi do odpowiednio wczesnego i skutecznego wyleczenia pacjenta. Do pełnych porad lekarskich często jednak nie trafiają najistotniejsze informacje – nie na temat celu końcowego danego działania, ale o metodach, jakie należy zastosować oraz konkretnych przyczynach, z jakich wynikają. Do najważniejszych mechanizmów zachodzących w ludzkim organizmie należy trawienie. To proces enzymatycznej hydrolizy, zmierzającej do rozłożenia złożonych związków chemicznych w jak najprostsze, a następnie wchłonięcie ich przez organizm. Ze względu na kształt tego procesu wiąże się z zachowaniem części składników i wydalenie innych. Właśnie z powodu przebiegu tego procesu tak istotne jest jakiej jakości pokarmy przyjmujemy. Kolejnym niezwykle ważnym procesem jest ruch, związany z kształtowaniem mięśni, budową tkanki tłuszczowej oraz ogólnym stanem organizmu. Nie wolno zapominać też o śnie. Bez regeneracji, jaką daje organizmowi niemożliwe byłoby na dłuższą metę funkcjonowanie żadnego człowieka. Medycyna przez tysiąclecia istnienia zdążyła poznać i opisać tysiące procesów zachodzących w naszych organizmach. Dlatego właśnie należy jej zaufać, jako dziedzictwu przekazywanemu nam przez miliony ludzi żyjących przed nami oraz potraktować jako dar od nas dla przyszłych pokoleń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *