Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kwestia, z którą co roku mierzą się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Niejednokrotnie decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są najczęściej wybierana.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

Pośród 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi często decydują się też na dziedziny pochodne, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami nowymi, niemniej jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają przede wszystkim psychologię i zarządzanie. Kolejno w zestawieniach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), budownictwo bądź rozmaite filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), jak również matematyki. Nie łatwo dostać się również na wydziały związane z filmem i teatrem, grafiką komputerową czy kreowaniem wizerunku. Trzeba zaakcentować, że duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak podjąć właściwą decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku warto wziąć pod uwagę zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż konkretny kierunek nie musi określać przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie uzupełniać zdobytą wiedzę na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i w większości wypadków nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe umiejętności np. poprzez pracę w wolontariatach bądź organizacjach uczelnianych. Powinno się zagospodarować te lata jak najlepiej.