ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Jeżeli szukasz więcej wiadomości dotyczących metody kasowej, kliknij w to miejsce.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie należności za wykonane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w rezultacie otrzymać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego kontrolowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkuset fakturach pilnowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]