E-faktura dostępna dla każdego przedsiębiorcy w Krajowym Systemie e-Faktur

Tu znajdziesz więcej informacji o Krajowym Systemie Faktur.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., lecz ostatecznie biznesmeni na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur musieli poczekać do 2022 r. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym używanie KSeF jest nieobowiązkowe, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to koniecznością dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla przedsiębiorców zwolnionych z tego podatku.

Faktura ustrukturyzowana – jednakowy format dokumentów

Faktury ustrukturyzowane to nic innego jak dokumenty elektroniczne, które posiadają ściśle ustaloną strukturę informacji zakodowanych z wykorzystaniem znaczników XML. Ten sposób kodowania praktycznie niewiele mówi osobie, która nie ma wiedzy jak go rozszyfrować, jednak dla odpowiedniej aplikacji do wystawiania i rozliczania faktur dokument tego rodzaju będzie absolutnie klarowny. Fakt, iż faktury otrzymują jednakowy format prowadzi do tego, że bez względu na to których programów księgowych użyją obie strony transakcji, dane będące składnikami faktury ustrukturyzowanej będą rozszyfrowane jednakowo. Jest to znamienny postęp szczególnie dla biur rachunkowych, które dotychczas nagminnie spotykały się z przypadkami błędnego odczytywania przez programy księgowe danych z faktur przekazywanych przez klientów w formie pliku PDF albo fotografii faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane kategorycznie wykluczają ewentualność błędu przy wprowadzaniu informacji z faktury przez księgowego, jak również nieprawidłowego ich odczytania przez technologię OCR.

Krajowy System e-Faktur – dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego

Każdy przedsiębiorca od stycznia 2021 r. może wystawić i odebrać fakturę ustrukturyzowaną dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur uruchomionemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF właściciele przedsiębiorstw zyskują m.in. poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nigdzie nie zapodzieją (system przechowuje informacje o nich przez dekadę), nie muszą wysyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur, jak również wcześniej odbiorą zwrot VAT. Natomiast Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które umożliwia silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a więc lepiej zapobiega wykroczeniom w obszarze podatku dochodowego, akcyzowego i VAT. Co ważne, obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie przekreśla możliwości używania komercyjnego oprogramowania księgowego, jednakże musi ono zostać zintegrowane z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]