Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz więcej informacji o windykacji faktur.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wystawia identyczną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w wyznaczonym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o obowiązku opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać własne scenariusze czynności wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wyliczone powyżej działania zadziałają, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]