Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Potrzebujesz dowiedzieć się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić jedynie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]