Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Kliknij w to miejsce, aby zamówić badania kierowców Bielsko Biała

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one niezbędne dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż sprawdzane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, lecz jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]