Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Na www.bielskobadania.pl zlecisz badania psychologiczne kierowców Kęty.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Są one niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do badań przystępują także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – weryfikują widzenie po zmroku

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. Na początku osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr i aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]