Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Uzupełnij swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń wykonują mnóstwo przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że online bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Elementy mające wpływ na cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsze niż translacja na język obcy.
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych czy artykułów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji karygodnych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Należy nadmienić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]