Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, minimum średniego wykształcenia i obywatelstwa dowolnego z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. jeśli podejrzewamy, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.