Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia - więcej o tej usłudze

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest całe mnóstwo. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]