Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]