Kursy pierwszej pomocy

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy osób wyłącznie dlatego, że świadkowie zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na tak niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy zatruć środkami chemicznymi.